Dansk militærmusik i mellemkrigstiden

Danmarks forsvar – især hær og flåde – har en lang historie og mangeartede traditioner. En helt særlig del af traditionerne er militærmusikken. Oprindeligt i form af tromme- og hornsignaler, der skulle dirigere styrkerne – og i form af horn og pauker som en vigtig del af ceremoniellet som f.eks. parader.

De ældste kendte noder til dansk militærmusik er fra slutningen af 1500-tallet. Man har senere fundet gamle nodebøger, og i tidernes parolbefalinger har man kunnet læse om forordninger for tambourer, hoboister, spillemænd, hornblæsere og musikkorps.

I 1909 var det ved at gå helt galt da rigsdagen besluttede, at hele den danske militærmusik – bortset fra Livgardens Musikkorps – skulle nedlægges. Fra og med 1. april 1911 var alle danske militærmusikere afskediget. Der blev protesteret både fra militærmusikerne og fra store navne i dansk kultur- og musikliv. Også befolkningen protesterede. I januar 1911 gik en stort protestdemonstration gennem byen til Christiansborg, men lige meget hjalp protesterne – militærmusikken skulle nu engang nedlægges, og i løbet af marts måned 1911 gav musikkorpsene vemodige afskedskoncerter over hele landet. Og så alligevel – den 1. april 1911, da afskedigelserne faktisk var trådt i kraft, udsendte krigsministeriet et telegram til alle musikere. Afskedigelserne var annulleret – dansk militærmusik var reddet i sidste øjeblik. Hvad der fik regeringen til dette, står hen i det uvisse. Protesterne er vel blevet mere og mere højlydte, jo nærmere man kom nedlæggelsesdagen.

Nedskæringer slap man dog ikke for. De 10 regimentsmusikkorps blev skåret fra 18-20 musikere ned til 9 musikere + 3 reservemusikere (løst ansatte musikere der kun måtte spille inden for bygrænsen af garnisonen) – altså 12 mand, som man så kunne supplere med et antal musikalske værnepligtige soldater, hvis man var så heldig at finde sådan nogle. Rytteriet (husarer og dragoner) og artilleriet måtte dog nøjes med de 9 faste musikere. Det samme måtte Marinens Musikkorps. Livgardens Musikkorps blev der ikke pillet ved.

Skæbneåret

Vi er nu nået til den totale nedtur for dansk militærmusik – 1932. Nu blev der gjort alvor af truslen fra 1909. Og denne gang var der ingen redning i sidste øjeblik. I alt 16 musikkorps blev nedlagt og 174 musikere mistede deres arbejde. Kun Livgardens Musikkorps fik lov til at bestå. Musikerne fortsatte deres virke som civile musikere i mange forskellige orkestre – men en del måtte gå arbejdsløse meget af tiden.

Dansk militærmusik i 1911-1943

Danske reservehornblæsere og reservetrompetere 1932-1946