Danske Hær 1932-1941 – Veterinærtjenesten

Danske Hær 1932-1941 - Veterinærtjenesten