Den danske soldats uniform og øvrige personlige feltudrustning i felttoget 1864