Den Danske Brigade i Sverige 1943-45

DANFORCE

DANFORCE-bataljonen formidler historien om Den Danske Brigade i Sverige under Anden Verdenskrig fra 1943-45. Gruppens primære formål er, gennem levende historieformidling at fortælle om Brigadens dagligliv, træning, Sveriges rolle under Anden Verdenskrig, og det storpolitiske spil Brigaden indgik i. Det var et ufravigeligt krav fra begyndelsen, at formidling måtte bygge på den herskende konsensus indenfor dansk forskning i perioden. Et krav som siden har været styrende for alle de formidlingsvalg vi har taget, men også et krav der viste sig at være vanskeligt at honorere i alle tilfælde

Alene Brigadens indblanding i minerydningen på Vestkysten i sommeren 1945 affødte en del udfordringer i kølvandet på filmen Under Sandet. Den tilgængelige litteratur var netop her til tider ret tendentiøs. Gruppen blev dog i forlængelse af den kraftige debat bekræftet i, at det vi lavede, var relevant for publikum. Vi har sidenhen løbende suppleret med arkivbesøg, veterankontakt og lignende for at få et så nuanceret blik på Brigadens aktiviteter og formål som muligt.

Brigaden tillader nogle ret unikke perspektiver på den udvikling som både samfund og militæret gennemgik i løbet af det 20. århundrede. Det var i forlængelse af Brigaden, at Danmarks første lottekorps blev oprettet – en spændende og unik formidlingsmulighed. Derudover var Brigaden den første danske hærenhed i nyere tid, som blandt de menige udelukkende bestod af frivilligt mandskab, som officerer og befalingsmænd kun havde ringe mulighed for at disciplinere. Formidlingsmulighederne er derfor mange og varierede.