Den Danske Tysklandsbrigade 1947-1958

Boganmeldelse af Lars E. Kristensen

Den Danske Tysklandsbrigade 1947-1958

Ny bog fortæller om historien Danmarks første egentlige fredsbevarende enhed efter anden verdenskrig selv om den ikke var udsendt af FN som senere enheder har været.

 

Besættelsestiden fylder meget i vores fælles erindring, og der er et hukommelseshul for tiden efter krigen, hvor Danmark skulle finde sine ben i en ny politisk virkelighed, der hurtigt udviklede sig hen imod en kold krig.  Danmark havde gennem 30erne ført en neutralitetspolitik, og spørgsmålet var, om den kunne opretholdes efter besættelsestiden, hvor valget stod mellem den vestlige verden og Sovjetunionen.

Så da en dansk hærstyrke på 4.000 mand i foråret 1947 kørte over den dansk-tyske grænse for at deltage i besættelsen af det besejrede Tyskland operativt underlagt den britiske Rhin-hær, var det en skelsættende begivenhed, mere end samtiden oplevede, og mindre end eftertiden i almindelighed har erkendt.

Ingeniørenheder fra Den Danske Brigade slår bro i Tyskland i 1953. (forsvarsgalleriet)

Ingeniørenheder fra Den Danske Brigade slår bro i Tyskland i 1953. (forsvarsgalleriet)

Peter Hertel Rasmussen, der er historiker og har haft sin professionelle karriere i Udenrigsministeriet, har skrevet et imponerende studie af brigaden og spillet om den, der begyndte allerede i befrielsesdagene i maj 1945.

Hertel Rasmussen får i klar tekst dokumenteret, at Tysklandsbrigaden udgør en central del af Danmarks nyere udenrigspolitiske historie, nemlig som en praktisk medvirkende faktor i den glidende overgang fra neutralitetspolitik til alliancepolitikkens sikkerhed i Nato i 1949.

Med den danske brigade på plads i det nordvestlige hjørne af den britiske besættelseszone nær grænsen til Holland var det første gang efter 1816 og Napoleonskrigene, at en dansk hærstyrke deltog i besættelsen af et andet land i fredstid.

Hvad ingen havde fantasi til at forestille sig i 1947, så forblev den danske styrke i Tyskland frem til 1958, og i alt 45.000 danskere kom til at deltage i Besættelsen. Alligevel er den danske Tysklandsbrigade (senere Tysklandskommandoet) kommet til at henligge i et nutidshistorisk tusmørke. Det er således bemærkelsesværdigt, at de danske tysklandskontingenter ikke i jubilæumsværket om den danske hærs 400-årige historie optræder i en registrant over hærens deltagelse i fredsbevarende operationer efter 1945. Den tekniske begrundelse er, at missionen i Tyskland ikke var en FN-operation, men organiseret via en britisk-dansk overenskomst.

Danmark med nød og næppe blevet anerkendt som allieret og optaget i det gode selskab i De Forenede Nationer, hvilket også moralsk forpligtede landet til at være med til at dele byrden ved en besættelse af Tyskland.

Oprindelig var det tanken at afsende en dansk division på 10.000 mand, men den opgave magtede Danmark slet ikke, i lyset af at hæren først skulle genopbygges efter Befrielsen og ikke mindst genudrustes.

Peter Hertel Rasmussen: Den Danske Tysklandsbrigade 1947-1958. Syddansk Universitetsforlag. 460 sider. Illustreret. 398 kr. (pt på tilbud til 318 kr)