Den radikale forsvarsminister Peter Rochegune Munch (1870 -1948)

For andre sprog tryk på flaget