Den radikale forsvarsminister Peter Rochegune Munch (1870 -1948)

Down­load (PDF, 414KB)