Den radikale forsvarsminister Peter Rochegune Munch (1870 ‑1948)

Down­load (PDF, 414KB)