E. Hald

E. Hald igang med endnu et mesterværk

E. Hald igang med end­nu et mesterværk

E. Hald

Fig­ur­erne der vis­es her, er bemalet af E.Hald. De er for­trinsvis i stør­relsen 1:32 og 1:35