Engelsk beredent infanteri, Supplement

Engel­sk bere­dent infan­teri, Supplement