Flåden i mellemkrigstiden

Umiddelbart efter afslutningen af 1. Verdenskrig bredte der sig mange steder en afsky mod alt militærvæsen og Søværnet blev ligesom Hæren kraftigt beskåret i mellemkrigsårene – de eneste
dele som lykkedes at undgå nedskæringer var ubådsvåbnet samt det nye flyvevæsen

Allerede ved den første forsvarsvarsordning af 1922 blev flådens budget bekåret med 25% for allerede i 1932 at blive reduceret yderligere, således at søværnet nåede sit nok historisk laveste niveau.
Trods dette blev der de næste 5 år bygget nye skibe: 3 torpedobåde, 1 inspektonsskib og 2 opmålingsskibe,men fornyelserne kunne slet ikke holde trit med afgangen af forældet materiel.

Danske flåde

Danske flådefly

Artilleriskibet Niels Iuel, danske og tyske marineuniformer

Søværnets gradstegn 1943

Tyske gradstegn og uniformer

Søtransport af Hærens enheder, 1905–1939