Flyvetropperne i mellemkrigstiden

Det danske fly­vevåben, som vi kender i dag, blev først opret­tet i 1950 som selvstændig værns­gren på lin­ie med hæren og flå­den. Før dette havde hæren og Mari­nen hver deres egne flyvetropper.

De første spæde skridt til fly­vevåb­net start­ede, da hæren fik sin første observationsballon.
I juli 1911 gav Krigs- og Marine­m­i­nis­teri­et Det Danske Aero­nautiske Sel­skab tilsagn om 2,000 kr, på finansloven under den forud­sæt­ning, at sel­sk­a­bet ville uddanne nogle aero­plan-førere til såv­el Hæren som Mari­nen. Den 14 decem­ber samme år mødte de første elever på flyveskolen.

Hærens Fly­vertrop­per – Ballonparken

Hærens Fly­vertrop­per – I fel­ten, Del 1

Hærens Fly­vertrop­per – I fel­ten, Del 2