Flyvetropperne i mellemkrigstiden

Det danske flyvevåben, som vi kender i dag, blev først oprettet i 1950 som selvstændig værnsgren på linie med hæren og flåden. Før dette havde hæren og Marinen hver deres egne flyvetropper.

De første spæde skridt til flyvevåbnet startede, da hæren fik sin første observationsballon.
I juli 1911 gav Krigs- og Marineministeriet Det Danske Aeronautiske Selskab tilsagn om 2,000 kr, på finansloven under den forudsætning, at selskabet ville uddanne nogle aeroplan-førere til såvel Hæren som Marinen. Den 14 december samme år mødte de første elever på flyveskolen.

Hærens Flyvertropper – Ballonparken

Hærens Flyvertropper – I felten, Del 1

Hærens Flyvertropper – I felten, Del 2