Galleri 1 – Danske Husarer 1700 – 1800

Gardehusarregimentet blev oprettet den 10. februar 1762 af Kong Frederik 5., under navnet “Husarregimentet” også efter tidens skik kaldet “Moltkes Husarregiment” efter regimentschefen. 
Dette regiment eksisterede indtil 31. maj 1767 hvor det blev nedlagt for atter blive genoprettet den 1. juni 1774 som “Husarregimentet”. Siden har regimentet eksisteret uafbrudt indtil idag under forskellige navne.

I perioden 1780 til 1784 var Husarregimentet delt i to regimenter, der blev betegnet            som 1. og 2. Husarregiment.

I perioden 1785 til 1788 var betegnelsen 1. og 2. Husarkorps.

De to husarregimenter havde forskellige uniformer med ens snit, der blev overtaget af de to husarkorps 

    1. Husarregiment/Husarkorps bar den traditionelle lyseblåuniform 
    2. Husarregiment/Husarkorps bar en gul uniform 

Imidlertid blev det bestemt kort tid efter oprettelsen af husarkorpsene, at begge korps skulle have den samme uniform, nemlig den som blev båret af 1. Husarkorps 

1788 blev de to husarkorps atter sammenlagt til èt regiment med navnet “Husarregimentet.   Dette navn beholdt regimentet indtil hærordningen af 1843.