Galleri 2 – Danske Husarer 1800 – 1900

1842 ændredes Husarregimentet til “Gardehusardivisionen” der sammen med Livgarden til Hest dannede “Garden til hest” – denne betegnelse ændredes 1843 til “Den Kongelige Garde til Hest”. Sammenlægningen med Livgarden til hest varede til 1854. 

Gardehusardivisionen blev ved en sammenlægning med 1. Dragonregiment 1856 igen organiseret som et kavalleriregiment under det gamle navn “Husarregimentet” ( En division i kavalleriet er betegnelsen for 1/2 kavalleriregiment)

1857 fik Husarregimentet sit nuværende navn “Gardehusarregimentet”. Dette navn har siden været båret af regimentet uden ændringer. Dette er aldeles enestående i den danske hær. Kun den Kongelige Livgarde har også bevaret sit navn fra gammel tid. Alle øvrige regimenter har fået deres navne i tiden efter 2. verdenskrig.