Galleri 2 — Danske Husarer 1800 — 1900

1842 ændredes Husar­reg­i­mentet til “Garde­husar­di­vi­sio­nen” der sam­men med Liv­gar­den til Hest dannede “Gar­den til hest” — denne beteg­nelse ændredes 1843 til “Den Kon­gelige Garde til Hest”. Sam­men­lægnin­gen med Liv­gar­den til hest varede til 1854. 

Garde­husar­di­vi­sio­nen blev ved en sam­men­lægn­ing med 1. Drag­onreg­i­ment 1856 igen organ­is­eret som et kaval­lerireg­i­ment under det gam­le navn “Husar­reg­i­mentet” ( En divi­sion i kaval­leri­et er beteg­nelsen for 1/2 kavalleriregiment)

1857 fik Husar­reg­i­mentet sit nuværende navn “Garde­husar­reg­i­mentet”. Dette navn har siden været båret af reg­i­mentet uden ændringer. Dette er alde­les enestående i den danske hær. Kun den Kon­gelige Liv­garde har også bevaret sit navn fra gam­mel tid. Alle øvrige reg­i­menter har fået deres navne i tiden efter 2. verdenskrig.