Galleri 2 – Danske Livregiment

7 december 1763 oprettedes Danske Livregiment, hvis officerskorps bestod af 27 officerer fra Den Kongelige Livgarde til Fods og af 9 officerer fra det nedlagte Grenaderkorps, der var oprettet i 1701.


Regimentet blev oprettet af Kong Frederik d. 5., der bestemte, at regimentet, stedse skal være det Første i Infanteriet”. Regimentet, der oprindeligt var planlagt som en ren national enhed med udskrevet mandskab, blev hurtigt nødt til at supplere sig med hvervet mandskab fra de tyske stater for at komme op på den forskrevne styrke af 2 bataljoner á 6 kompagnier.

 

23 juni 1773 annekteredes 1. Sjællandske Nationale Bataillon, og 8 juni 1774 indlemmedes denne bataljon i regimentet. 28 august 1778 oprettedes en 3. bataljon ved regimentet. 11 februar 1785 nedlagdes denne bataljon, og en del af mandskabet indgik i “CronborgskeBataillon”. Danske Livregiment fik sin ilddåb i krigen mod englænderne, hvor det dels kæmpede i slaget på Rheden og dels deltog i forsvaret af København i 1807. 15 februar 1808 annekteredes 2 batljoner af Landeværnets yngste mandskab og 8. november 1819 blev det til 1. Livregiment til Fods på 2 bataljoner á 5 kompagnier