Galleri 3 — Bornholms værn

Born­holms Værn var et selvstændigt landeværn.

Det Borholmske Værn blev grund­lagt som en lokal mil­its i 1672. Mand­skab fra Born­holm skulle efter løfte fra Fred­erik 3. i 1660 ikke gøre tjen­este uden for øen. 

Det Born­holmske Værn voksede med tiden og kom til at bestå af bland andet:

 

    • Born­holmske Infanteri
    • Born­holmske Dragoner
    • Born­holmske Artilleri
    • Marinereg­i­mentet