Galleri 3 – Danske Husarer  1900 – 2000

Efter 2. Verdenskrig er Gardehusarregimentet blevet omdannet fra et gammeldagsrytterregiment til et moderne panserregiment. I forbindelse med denne omdannelse er regimentet overgået fra at bestå af et antal eskadroner til at bestå af et antal bataljoner – helt i overensstemmelse med den normale organisation af kampregimenter idag.

Indtil 1964 havde regimentet stadig en meget stor bereden styrke formeret i 2 eskadroner, som herefter blev reduceret til ca. 60 heste, der ikke har nogen krigsmæssig betydning, men alene skal gøre regimentet i stand til at udføre Hoftjenesten til hest for Hendes Majestæt Dronningen

Enheden benævnes Gardehusarregimentets Hesteeskadron og består i hovedsagen af værnepligtigt personel, der dels modtager en ridemæssig uddannelse og dels en egentlig soldatermæssig uddannelse, der gør dem i stand til at indgå i regimentets enheder i krigstid.