Galleri 4 — Danske uniformer 1800–1850

I beg­y­n­delsen af 1800-tal­let hent­ede man inspi­ra­tion til hærens uni­former fra Napoleons mange reg­i­menter og forskel­lene mellem de enkelte reg­i­menter blev efter hån­den mere og mere udviskede til man omkring midten af 1800-tal­let ind­førte en ensartet uni­form for hele hæren (Liv­gar­den og Husar­reg­i­mentet und­taget) hvor kende­teg­net for de enkelte reg­i­ment skift­ede fra farv­er til num­re på uniformen.