Galleri 4 – Orientering om Sjællandske Livregiment 1614-1961

Preben Kanniks skrift:

Orientering om Sjællandske Livregiment i perioden 1614–1961

Et udsnit af historien om Sjællandske Livregiment – Danmarks ældste regiment.

 

Kong Christian den IV´s store evner og ærlige vilje til i fredens tid at tænke på landets forsvar bevirkede, at han af økonomiske grunde – kraftigt opfordret af rigsrådet – den 17. november 1614 udstedte en “ordinans” om oprettelse af en national milits på ca. 4000 mand fodfolk, hvoraf der på Sjælland blev udskrevet et kompagni af 200 “Knægte” og samlet under navnet “Sjællandske Kompagni af Skånske Regiment”. Dette kompagni danner den første stamme til det i 1628 oprettede “Sjællandske Nationale Regiment”. Senere øgedes styrken i 1621 til 2 Kompagnier, på i alt 600 mand.