Galleri 4 — Orientering om Sjællandske Livregiment 1614–1961

Preben Kan­niks skrift:

Ori­en­ter­ing om Sjæl­landske Livreg­i­ment i peri­o­den 1614–1961

Et udsnit af his­to­rien om Sjæl­landske Livreg­i­ment – Dan­marks æld­ste regiment.

 

Kong Chris­t­ian den IV´s store evn­er og ærlige vil­je til i fre­dens tid at tænke på lan­dets forsvar bevirkede, at han af økonomiske grunde – kraftigt opfor­dret af rigsrådet – den 17. novem­ber 1614 udst­edte en “ordi­nans” om opret­telse af en nation­al mil­its på ca. 4000 mand fod­folk, hvo­raf der på Sjæl­land blev udskrevet et kom­pag­ni af 200 “Knægte” og sam­let under navnet “Sjæl­landske Kom­pag­ni af Skånske Reg­i­ment”. Dette kom­pag­ni dan­ner den første stamme til det i 1628 opret­tede “Sjæl­landske Nationale Reg­i­ment”. Senere øgedes styrken i 1621 til 2 Kom­pag­nier, på i alt 600 mand.