Befæstningsdagen 2014 på Gladsaxefortet

Befæstningsdagen 2014 på Gladsaxefortet

100-året for Sikringsstyrkens indkaldelse – dansk forsvar i 100 år

Dagen startede kl. 11.00 med parade, flaghejsning på Fortet og velkomst til brigadegeneral Peer Sander Rouf, stabschef for Hjemmeværnet.

Et af Befæstningsdagens nye tiltag var Hærhjemmeværnets tamburkorps ”Storstrømmen”, fra Vordingborg Garnison, der inden paraden kom marcherende fra ”Grønnegaard” – det gamle batallionshovedkvarter i 1914 – og ned til Fortet, hvor de efter paraden spillede for de fremmødte.

Et andet nyt indslag var Militærkøretøjs-Klubben fra Næstved, der med sine køretøjer og udstilling repræsenterede tiden omkring og lige efter 2. verdenskrig.

Hærhjemmeværndistrikt ”Nordsjællands Musikkorps” gav atter i år koncert ved middagstid.

Endnu et nyt indslag var Hærhjemmeværnets Historiske Samling, der i tre pavilloner viste Hærhjemmeværnets historie.

Nyt på lejrpladsen var ”kanonfotografen” anno 1900.

1914-gruppen/Gladsaxefortet havde opstillet sin lejrplads med udstilling af soldatens udrustning samt forbindingspladsen, der havde fået en større udstilling med medicinkiste og lægeinstrumenter.

Kogepladsen var som altid bemandet, og der var gang i kaptajn Valentiners kogespand. Kogepladsen har tre funktioner, dels er det her, man kan smage soldatens mad, en af soldaterbogens opgaver, dels er der salg af kaffe og kage til publikum og sidst men ikke mindst, kaffe, kage og gullasch til de aktive deltagere i Befæstningsdagen.

Der blev hurtigt kø ved bordet, hvor korporal Holme udskrev soldaterbøger, og så gik turen for børnene rundt på lejrpladsen, for at løse bogens forskellige opgaver og prøve ”soldaterlivet” på tipoldefars tid: soldatens mad skulle smages og kompagnihunden findes, der skulle blæses i signalhorn, snakkes i felttelefon og morses med blinklanterne, og sluttelig kunne man få sminket sår og blive forbundet på forbindingspladsen.

Dagens sidste store programpunkt var signaløvelsen hvor hærens signalmidler på Sikringsstyrkens tid blev demonstreret, hornsignal, lyssignal, blinklanterne, signalflag, brevduer, felttelefon cykelordonnans og som noget nyt også en melderytter, der i dragonuniform red ind på pladsen for at aflevere sin ordremelding.

På Befæstningsdagen blev Gladsaxefortets nye udstilling åbnet. Den fortæller i tre afdelinger: Fortets historie, Hærhjemmeværnets historie og Hjortespringskompagniets historie.

Hjemmeværnet havde opstillet sin oplysningspavillon i starten af lejrpladsen og demonstrerede nogle gange i løbet af dagen det moderne forsvars kunnen i simulerede angreb på Fortet.