Gladsaxedagen 2014

Gladsaxedagen 2014

Lørdag den 23. august deltog medlemmer fra 1914-gruppen/Gladsaxefortet, i den årlige Gladsaxedag i en bod sammen med Hjemmeværnets ”Hjortespringskompagni”.
Formålet med 1914-gruppens deltagelse var at reklamere for den kommende Befæstningsdag, Dansk Militærhistorisk Selskab og det nyligt udkomne Gladsaxehæfte.
Vores største attraktion denne dag var et militært kort fra 1914, hvor vi havde indtegnet de 45 km. skyttegrav og 110 km. pigtråd, der dengang gennemskar området, det lykkedes for mange, at finde ud af, hvor deres bolig var placeret i dag, og om de havde haft en skyttegrav i baghaven.