Hærens Gradstegn 1914 — 1923

Erfaringerne fra kri­gen 1864 betød ikke noget afgørende brud med den nye blå dobbel­trad­ede fod­folk­suni­form M/1876, men den ændredes i 1910 til en enkel­tradet våben­frakke med to bryst­lom­mer og påsyet rødt kravespe­jl (Dog blev der i 1903 prøveind­ført en grå­grøn uni­form, som stoppede i 1910, da den blå enkel­trad­ede uni­form blev indført ).

Ved 1. ver­den­skrigs udbrud i august 1914 var det danske fod­folk iklædt denne uni­form, men ved sikringsstyrkens for­mer­ing benyt­tedes også en del gam­le uni­former af 1876-modellen.

Allerede før Ver­den­skri­gens udbrud havde der inden for hæren rejst sig røster for at få udskiftet denne kønne, men ret iøjne­faldende blå uni­form med en bedre cam­ou­flage­farve og i 1915 beg­y­n­dte man så at ind­føre den sten­grå mod­el – som heller ikke vandt udelt bifald.

Efter 1. ver­den­skrigs afs­lut­ning 11. novem­ber 1918 viste alle erfaringer, at en mere slørende uni­forms-farve var påkrævet og i 1923 ind­førtes så den gul­brune uni­form, der var i funk­tion frem til 29. august 1943.

I 1944 blev der ind­ført en sven­sk gråbrun­grøn bluse­u­ni­form til de danske Sverigesstyrk­er og delvis til de ved befrielsen genop­stillede styrk­er i Danmark.

Efter besæt­telsen blev en engel­sk inspir­eret bat­tle­dress-uni­form frem­stil­let først i en gul­brun farve, senere afløst af en oliven­grøn (kha­ki) farve.

Hærens grad­stegn 1911

Hærens grad­stegn 1916

Hærens grad­stegn 1923 — Feltuniform

Hærens grad­stegn 1923 — Garnisionsuniform