Præsentation af Gladsaxehæftet

Præsentation af Gladsaxehæftet den 5. august 2014, Gladsaxe Lokalarkiv

Den 5. august blev Glad­sax­e­hæftet præsen­teret for repræsen­tan­ter fra Glad­saxe kom­mu­nalbestyrelse og for­valt­nin­gen samt ind­budte gæster.
Datoen blev val­gt for­di det denne dag var 100 år siden — Sikringsstyrken ankom til Glad­sax­es befæstninger.
Glad­sax­e­hæftet inde­hold­er en sam­ling artik­ler, der fortæller dels om Glad­sax­es mange befæst­ninger, dels om livet på Forterne og i Glad­saxe under Sikringsstyrkens ind­kaldelse fra 1914–18, hvor kom­munen blev gen­nem­gravet af 45 km skyt­te­grave og der blev udlagt 110 km pigtråd.
Hæftet er sam­let og bear­be­jdet af War­mi Hansen, lay­outet af Finn Hill­mose og trykt på Glad­saxe kom­munes eget trykkeri.