1914-grupperne

”1914-Grupperne” er som én interessegruppe oprettet efter § 6 i vedtægterne for Dansk Militærhistorisk Selskab, samt aftalen om gruppernes virke af december 2013.

Ideen bag ”1914-Grupperne” er at man gennem arrangementer og offentlig medvirken, visualiserer perioden 1914-1918 for derigennem at give et livagtigt billede af Sikringsstyrkens indsættelse ved Københavns Befæstning – ved forterne på Nordfronten og på Vestvolden.

”1914-Grupperne” består af to selvstændige grupper:

  • Sikringsstyrken på Vestvolden
  • 1914-gruppen på Gladsaxefortet

De to grupper administrerer og gennemfører arrangementer efter egne bestemmelser.

Se også Finn Hillmoses artikel om sanitetstropper 1915.