Hvor ledes man graverer en form til flade tinfigurer