Hvor ledes man graverer en form til flade tinfigurer

hvor­dan man graver­er en form til flade figurer