I Ildlinjen — Dagbog fra fronten

Bogan­meldelse af Simon Papousek

Den danske sol­dat H.C. Broder­sen beretter åben­hjer­tigt om livet som sol­dat under Første Verdenskrig.

Unde Første Ver­den­skrig del­tog tusin­der af dan­sk-sind­ede på tysk side. De blev hov­ed­sagligt indrulleret i Füsili­er-Reige­ment ’Köni­gin’ Nr. 86 og sendt til Vestfronten.

Det er anslået at mellem 30. og 35.000 mænd med tilknytning til Sønderjylland blev indkaldt til krigstjeneste under Første Verdenskrig. En af dem var H.C. Brodersen, hvis krigsdagbog nu er udkommet.

Påskrift, for­side: “Im Schützen­graben bei Dres­link­ourt” — Det er anslået at mellem 30. og 35.000 mænd med tilknyt­ning til Søn­der­jyl­land blev ind­kaldt til krigst­jen­este under Første Ver­den­skrig. En af dem var H.C. Broder­sen, hvis krigs­dag­bog nu er udkommet.

H.C. Broder­sen var en af dem. Han blev født i 1891 i Vr. Sot­trup og voksede op under fat­tige kår. Der var i fam­i­lien nærmet tra­di­tion for at gå sol­dater­ve­jen. Således var både mor­far og far­far aktive under hen­holdsvise Første og Anden Slesvigske Krig. Broder­sen delt­ager fak­tisk i hele kri­gen fra augustda­gene i 1914, som primært udkæm­pes i Bel­gien, og frem til midten af 1918. Under kri­gen før­er han dag­bog, og det er denne som Gads For­lag nu har val­gt at udgive.

Der er tale om en genud­givelse af Broder­sens hid­tidi­ge bog fra 1933, som kun udkom i et enkelt oplag. Tiden og markedet var for­mentlig ikke til krigslit­ter­atur på dette tid­spunkt i Dan­mark. I hvert fald syntes ”I lildl­njen” at drukne i samti­dens trends og udgivelser i øvrigt.

I Gad For­lags udgivelse er der blevet plads til både forord og efterord. Forordet tager for­laget sig selv af, mens efterordet over­lades til Claus Bundgård Chris­tensen, René Ras­mussen og Mar­tin Bo Nør­regård. Deru­dover er bogen forsynet med noteap­pa­rat til de pas­sager i tek­sten, som kræver en uddy­bende fork­lar­ing samt litteraturhenvisninger.

H.C. Broder­sen: I ildlin­jen. H.C. Broder­sens krigs­dag­bog 1914–1919. Gads For­lag; 202 sider; illus­tr­eret; 250 kr.