I Ildlinjen – Dagbog fra fronten

Boganmeldelse af Simon Papousek

Den danske soldat H.C. Brodersen beretter åbenhjertigt om livet som soldat under Første Verdenskrig.

Unde Første Verdenskrig deltog tusinder af dansk-sindede på tysk side. De blev hovedsagligt indrulleret i Füsilier-Reigement ’Königin’ Nr. 86 og sendt til Vestfronten.

Det er anslået at mellem 30. og 35.000 mænd med tilknytning til Sønderjylland blev indkaldt til krigstjeneste under Første Verdenskrig. En af dem var H.C. Brodersen, hvis krigsdagbog nu er udkommet.

Påskrift, forside: “Im Schützengraben bei Dreslinkourt” – Det er anslået at mellem 30. og 35.000 mænd med tilknytning til Sønderjylland blev indkaldt til krigstjeneste under Første Verdenskrig. En af dem var H.C. Brodersen, hvis krigsdagbog nu er udkommet.

H.C. Brodersen var en af dem. Han blev født i 1891 i Vr. Sottrup og voksede op under fattige kår. Der var i familien nærmet tradition for at gå soldatervejen. Således var både morfar og farfar aktive under henholdsvise Første og Anden Slesvigske Krig. Brodersen deltager faktisk i hele krigen fra augustdagene i 1914, som primært udkæmpes i Belgien, og frem til midten af 1918. Under krigen fører han dagbog, og det er denne som Gads Forlag nu har valgt at udgive.

Der er tale om en genudgivelse af Brodersens hidtidige bog fra 1933, som kun udkom i et enkelt oplag. Tiden og markedet var formentlig ikke til krigslitteratur på dette tidspunkt i Danmark. I hvert fald syntes ”I lildlnjen” at drukne i samtidens trends og udgivelser i øvrigt.

I Gad Forlags udgivelse er der blevet plads til både forord og efterord. Forordet tager forlaget sig selv af, mens efterordet overlades til Claus Bundgård Christensen, René Rasmussen og Martin Bo Nørregård. Derudover er bogen forsynet med noteapparat til de passager i teksten, som kræver en uddybende forklaring samt litteraturhenvisninger.

H.C. Brodersen: I ildlinjen. H.C. Brodersens krigsdagbog 1914-1919. Gads Forlag; 202 sider; illustreret; 250 kr.