Infanteriet i mellemkrigstiden

Det danske infan­teri før 2. ver­den­skrig kan med rette kaldes for fod­folk, for trods at hæren var beg­y­n­dt at anskaffe køretø­jer så var det langt fra nok til at hele hæren kunne blive ”sat på hjul”
I 1933 bestod den sam­lede lastvognspark i Dan­mark af 202 køretø­jer, fordelt på 136 lette lastvogne og 66 tunge lastvogne.

Fod­folket kæm­per med mask­ingevær, rekyl­gevær, gevær, gevær­granat, hånd­granat, hånd­bombe, bajonet og kniv.
I kam­p­en støttes det af dets tunge hjælpevåben, fod­folk­skanon­er og fod­folksmorter­er og — som oftest — af artilleri.

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Fodfolksregimentet

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Fod­folk­sreg­i­mentet, Supplement

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Reg­i­mentets kanonkompagni

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Reg­i­mentets kanonkom­pag­ni, supplement

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Fodfolksbataljonen

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Rekylgeværkompagniet

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Skyt­skom­pag­ni­et, Del 1

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Skyt­skom­pag­ni­et, Del 2

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Skyt­skom­pag­ni­et, Del 3

Dan­sk fod­folk 1932–1941, Skyt­skom­pag­ni­et, Del 4

Danske Hær 1932–1941 – Cyklistregimentet

Danske Hær 1932–1941 – Cyk­listreg­i­mentet, supplement

Om den danske hærs hånd­våben 1932–1941 – Gevær 1889