Irakiske militsenheder i engelsk tjeneste, 1915-1955