Jernbanetransport af Hærens enheder i 1930’erne, Supplement