John Sjöberg

John Sjöberg_1

5. feb­ru­ar 1927  —  9. april 2016

John Sjöberg er død. Vi har mis­tet et els­ket og meget markant medlem.

Dok­tor Sjöberg var dejlig usnob­bet og beske­den og fik med sin rolige og ven­lige fremtræ­den alle til at føle sig i godt sel­skab. Hyggelig at snakke med og meget vidende. Skarp og med et glimt i øjet.  Han var lun – rigtig lun!

Han sat­te fan­tasien i gang hos andre og imponerede med sin flid og ufor- færd­ede til­gang til store og kom­plicerede dioramaer.

John beg­y­n­dte først at male fig­ur­er og bygge dio­ra­maer, efter at han hav- de pen­sioneret sig fra lægegernin­gen. Det hin­drede ham dog ikke i at give sig i kast med store projekter.

Alle husker sikkert hans flotte dio­ra­ma af Norge­s­porten i Kastel­let i 1700-tal­let, hvor alle detal­jer er med  – og så sam­tidig med en vis humor. Præsten, der hold­er prædiken for de opstillede sol­dater, hvo­raf en er ved at falde i søvn. Sågar træh­esten er med.                                                             I mange år var mod­ellen varemærke for vores årlige Minia­turemil­itær- udstill­ing på Kastel­lets fødselsdag.

Man kunne altid reg­ne med John til julekonkur­ren­cen — selv da hel­bre­det beg­y­n­dte at svigte, men man kunne sjældent gætte, hvad han havde med.

Han spe­cialis­erede sig ikke i en bestemt peri­ode, men fandt en his­to­rie, han gerne ville fortælle. Med en udpræget kun­st­ner­isk til­gang fik han ofte smilet frem hos beskueren.                                                                              I en peri­ode kunne man altid finde en kat gemt et eller andet sted i hans dio­ra­ma, og da ryge­for­budss­nakken var godt i gang, var der altid mindst én rygende per­son med. Røgen var over­be­visende lavet af fnuller fra tør­re­tum­bleren. Johns fan­tasi var ikke begrænset.

Men John lavede også dybt alvorlige dio­ra­maer. Hans ”Fly­gt­ninge ved grænseover­gang” under 2. Ver­den­skrig var gen­nem­ført i gråbrune farv­er. Man fornemmede trøstesløsheden.

Jo, John var en sand kun­st­ner og hent­ede ofte præmie for sine anstren­gelser. Flere af hans små, charmerende dio­ra­maer af Sikringsstyrken er udstil­let i Artiller­ima­gasinet i Rødovre

John var med fra starten af Sikringsstyrken på Vestvold­en, hvor han med stor over­be­vis­ning udfyldte rollen som gar­nison­slæge. Særligt markant var han som ses­sion­slæge i Den Gam­le Køb­mands­gård i Roskilde i vin­ter­fe­rien 2011, hvor han målte og vur­derede de mange børn, der besøgte os i de 3 dage.

doktor sjøberg

Det var ikke bare med penslen, John var kreativ. Han spillede også fly­gel – tog under­vis­ning og kom­ponerede musikstykker.

John kunne rigtig mange ting, men han pås­tod, at han abso­lut ikke kunne sy en knap i, desuagtet at han havde syet hun­dred­vis af sår sam­men — især i sin kar­riere som læge på Lol­land under roesæ­so­nen, hvor roekniv­en gav lægen rigeligt at lave.

Vi vil savne Dok­tor Sjöberg rigtig meget!

Chris­t­ian Raun
Vicepræsident