Jutlandia – Krig, kald og kærlighed

Boganmeldelse af Simon Papousek

Jutlandias indsats i Korea

Ny bog fortæller om den danske indsats under Koreakrigen, som var Danmarks første krigsdeltagelse efter Anden Verdenskrig.

Hospitalsskibet Jutlandia. Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

Hospitalsskibet Jutlandia. Dansk Sygeplejehistorisk Museum.

I 1951 afsejlede skibet Jutlandia fra Danmark med kurs mod Korea. Koreakrigen var begyndt i 1950 og varede indtil våbenhvilen tre år senere. Denne har været opretholdt lige siden. Jutlandia var den danske regerings bidrag til den FN-indsats der blev iværksat, som følge af Koreakrigen.

Andre lande sendte soldater, materiel og anden militær bistand, men Danmark valgte at ombygge det ØK-ejede skib Jutlandia til hospitalsskib. Det blev ombygget på Nakskov Skibsværft og stævnede ud 23. januar 1951. I alt deltog Jutlandia på tre togter; det første som nævnt i 1951, det andet fra september 1951 til juli 1952, og endeligt fra september 1952 til oktober 1953.

Jutlandias opgave var selvsagt at bidrage under Røde Kors flag i en FN-ledet mission. Skibet lagde til ved Pusan og Inchon, begge lokaliseret i Sydkorea, og behandlede sammenlagt på alle tre togter 4981 patienter. Af disse var der tale om 628 soldater fra ni forskellige lande. Resten af de indlagte var civile. Ofrene for krigshandlingerne blev med andre ord også bragt til Jutlandia til behandling.

”Jutlandia. Krig, kald og kærlighed” fortæller om denne danske indsats under en krig, som tilmed skulle blive Danmarks første krigsdeltagelse efter Anden Verdenskrig. Selvom viljen til at slutte sig til Vesten i kampen mod kommunismen var stor, var der her tale om en velkendt linedans i dansk diplomatisk og politisk stil. Man ville gerne være med, men hvis man kunne slippe med velmenende ord og velvilje, så var det langt at foretrække. Og en hospitalsindsats var vel ikke at foragte?

Indsatsen fortælles levende ud fra optegnelser fra primært sygeplejerskernes egne dagbøger. Her fortælles om den lange ventetid fra afsejlingen fra Danmark og hele vejen til den anden side af jorden. Øvelserne ombord der både handlede om sygehusberedskab såvel som militære øvelser med gasmasker, akkompagneres med deltagernes egne billeder. Det giver en ret god autenticitet at formidle stoffet på denne måde. Man kommer tæt på. Billed- og tekstsiden lægger desuden vægt på behandlingen af de civile, hvorfor det også er naturligt, at det netop er sygeplejersker og børn, der pryder bogens forside. Som ovenfor nævnt var antallet af civile indlæggelser langt over de militære, som primært blev behandlet på soldatens eget skib. Her fyldte navnlig de koreanske børn op i Jutlandias sengeafsnit.

Bogen ”Jutlandia” er en velkommen udgivelse om en ”glemt” indsats i en ”glemt” krig. Takket være Kim Larsens sang – som er fyldt med kunstnerisk frihed – bidrager det til erindringen om en ganske enestående indsats fra dansk side. Der er tale om et anderledes greb om militærhistorien med denne udgivelse, og bør læses af den der interesserer sig for militærmedicin, sanitet og FN-missioner.

Helle Juhl: Jutlandia. Krig, kald og kærlighed. Lindhardt og Ringhof. 288 sider. Illustreret. 350 kr.