Kavalleriet i mellemkrigstiden

Kaval­leri­et er forgæn­geren til vor tids panseren­hed­er, men i mellemkrigstiden
var pan­srede køretø­jer end­nu kun under afprøvn­ing til brug i det danske forsvar.

Kaval­leri­et, der består af ryt­tereskadroner og cyk­lis­teskadroner, har sin hov­e­dop­gave i
opklar­ings- og sikringst­jen­esten. Sam­men med fly­verne er det hærens “øjne”. 
Ved under­søgelse af de enkelte ter­ræn­gen­stande, hvor fjen­den kan holde sig skjult,
fuld­stændig­gør ryt­teri­et fly­vernes opklaring. 

Dan­sk ryt­teri 1932–1940
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 1
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 2
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 2 – Sup­ple­ment 1
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 2 – Sup­ple­ment 2
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 3
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 4
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 4 – Sup­ple­ment 1
Dan­sk ryt­teri 1932–1940, Del 4 – Sup­ple­ment 2

Car­den-Loyd kam­pvog­nen i Danmark