Krige i perioden 1799–1815

 • Rev­o­lu­tion­skri­gene (1792–1802)
  • Den første koali­tion (1792–1797)
  • Fran­sk inva­sion av Egypten (1798–1801)
  • Den anden koali­tion (1799–1802)
 • Napoleon­skri­gene (1803–1815)
  • Den tred­je koali­tion (1805)
  • Den fjerde koali­tion (1806–1807)
  • Kanon­båds kri­gen (1807–1814)
  • Kri­gen på den spanske halvø (1808–1814)
  • Den femte koali­tion (1809)
  • Napoleons felt­tog i Rus­land (1812)
  • Den sjette koali­tion (1812–1814)
  • Den syvende koali­tion (1815)

Den britisk-amerikanske krig (1812–1815)