Krige i perioden 1799-1815

 • Revolutionskrigene (1792–1802)
  • Den første koalition (1792–1797)
  • Fransk invasion av Egypten (1798–1801)
  • Den anden koalition (1799–1802)
 • Napoleonskrigene (1803–1815)
  • Den tredje koalition (1805)
  • Den fjerde koalition (1806–1807)
  • Kanonbåds krigen (1807–1814)
  • Krigen på den spanske halvø (1808–1814)
  • Den femte koalition (1809)
  • Napoleons felttog i Rusland (1812)
  • Den sjette koalition (1812–1814)
  • Den syvende koalition (1815)

Den britisk-amerikanske krig (1812–1815)