Lasse Hyllemose Figurer & Dioramaer

Lasse Hylle­mose byg­ger for­trinsvis dio­ra­maer i 1:35 med fig­ur­er han trans­former­er på alle tænke­lige måder.

Lasse anven­der alle tænke­lige mate­ri­aler til sine dioramaer.