Uniformspostkortene ”Danske Regimenter” tegnet af Preben Kannik

Uniformspostkortene ”Danske Regimenter” tegnet af Preben Kannik

Indscannet af Per Finsted

Indledning

Preben Kannik, som mange kender fra bogen Alverdens Uniformer (Politikens Forlag, 1967), tegnede i 1957 en serie uniformstegninger med motiver fra den datidige danske hær. Seks af disse tegninger blev udgivet som postkort, der efterfølgende kom i handlen i marketenderier (tut’er) på kaserner rundt om i landet.

Under titlen ”Danske Soldater” bærer kortene numrene  2, 4, 16, 17, 23 og 30, men så vidt vides kom der ikke mere end disse seks postkort. Tegningerne blev også solgt som kolorerede billeder – noget større end postkortene. Disse tegninger kan i dag ses i forskellige regimenters og privates samlinger. Måske nogle blandt læserne kan kaste yderligere lys over denne del af historien.

Postkortene blev udgivet af firmaet Boxni i Vedbæk (A.N. Hvidt), som blandt andet også udgav hæftet Dansk infanteris uniform og oppakning, med illustrationer af Preben Kannik.

Postkortene er gengivet i nummereret rækkefølge. At dømme efter kortenes oplysninger om regimenterne, er der samtidig tale om aldersorden efter oprettelsestidspunkt.

Afslutning

Jeg har brugt postkortet med Hjemmeværnet som illustration i mit papir om Vejle Amts Rekylkorps, men det optræder her på sin plads i serien af uniformstegninger.

Set med dagens øjne, er gengivelserne af uniformerne fra 1957 måske de mest interessante. Ikke på grund af deres farvestrålende udseende, men fordi gengivelser af den tids uniformer ikke er almindelige på uniformsplancher.

Om Preben Kannik

Født 1914, død 1967. Uddannet maler i 1934. Tilknyttet Tøjhusmuseet i København 1935, konservator 1956, i mange år leder af museets uniformsafdeling. Studierejser i Europa og USA.

Medlem af forskellige kommissioner, blandt andet ”Uniformskommissionen af 1945”. Initiativtager til stiftelsen af ”Chakoten” (Forening af tinfigursamlere og uniformsinteresserede i Danmark) 1943, formand 1943-1958.

Medstifter af ”Ordenshistorisk Selskab i Danmark” 1966.

Litterære arbejder: ”Alverdens Flag” 1956, afsnittet ”Uniformer og Udrustning” i Tøjhusmuseets bog ”Krigen i 1864” 1964 og ”Alverdens Uniformer” 1967 m. fl.

Tildelt ”Commandant E.L. Bucquoy’s Mindelegat” 1960 og ”Kungl. Norra Skånska Infanteriregementets Hedersplaket” 1961.

Fra: Alverdens Uniformer, Politikens Forlag, København 1967.

En tanke om "Uniformspostkortene ”Danske Regimenter” tegnet af Preben Kannik"

  1. Pingback: Redcoats! or Giving a Charles, James or Williamite twist to Pike and Shotte ECW 15mm Epic Battles Figures – Man of TIN blog two

Der er lukket for kommentarer.