Landsforræderkorpsene” (Schalburgkorpset)

Schalburgkorpset

Artikelserie af Niels Blang­st­ed, om danskere i tysk krigsst­jen­este under besæt­telsen, både om Schal­burgko­rpset og HIPO.

Første del beskæftiger sig for­trinsvis med Schal­burgko­rpset, men ind­drager prob­lematikken om forvek­slin­gen af Schal­burgko­rpset med HIPO.