Den Danske Brigade

Den Danske Brigade 1943–45

Af Per Finsted.

Danforce

Dan­force — Den Danske Brigade

Den Danske Brigade blev opret­tet af danske fly­gt­ninge i Sverige med den svenske regerings accept, som en mil­itæren­hed der kunne delt­agelse i en befrielse af Dan­mark, under allieret kom­man­do. Artikelse­rien gen­nemgår organ­i­sa­tion og udstyr for alle fire fod­folks­bataljon­er,  den tunge bataljon, og går i detal­jen med alle til de Brigaden tilknyt­tede special-enheder.

Se også hjemmes­i­den for Dan­force — Den Danske Brigade, samt reen­act­men­thold­et af samme navn.