Krige, felttog og slag

felttog

Udfald fra Kronborg under Kronborgs belejring af svenskerne 1658, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Nettelbecks egen beskrivelse af belejringen af Kolberg 1807