Krige, felttog og slag

felttog

Udfald fra Kro­n­borg under Kro­n­borgs bele­jring af svenskerne 1658, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen

Net­tel­becks egen beskriv­else af bele­jrin­gen af Kol­berg 1807