Danske infanteriuniformer gennem 200 år

Danske infanteriuniformer gennem 200 år/Danish Infantry Uniforms throughout 200 years

Det føl­gende er en afskrift af hæftet Dan­sk infan­teris uni­former og oppakn­ing gen­nem de sid­ste 200 år — i 12 farve­lagte billed­er med dan­sk og engel­sk tekst. For­fat­teren er A.N. Hvidt og teg­ningerne er af Preben Kan­nik. Hæftet bær­er ikke noget udgivelsesår, men er antageligvis fra midten af 1960’erne.