Køretøjer

kampvogne

Tysk kam­pvogn fra 2. Ver­den­skrig, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen

Jern­banerne under kri­gen i 1864

Mil­itær­trans­porter i 1913

Om engelske friv­il­lige motorvognsførere
Om engelske omnibuskom­pag­nier under Første Verdenskrig

Britiske lend-lease køretøjer

35.M Ansal­do – Ungarsk Let Kampvogn
39.M Csa­ba – Ungarsk Kampvogn

Lidt om BT‑5 kampvognen
T‑34 kam­pvogn i _propaganda-udgave_
Panser­vogn FAI