Køretøjer

kampvogne

Tysk kampvogn fra 2. Verdenskrig, tegnet af Chr. Würgler Hansen

Jernbanerne under krigen i 1864

Militærtransporter i 1913

Om engelske frivillige motorvognsførere
Om engelske omnibuskompagnier under Første Verdenskrig

Britiske lend-lease køretøjer

35.M Ansaldo – Ungarsk Let Kampvogn
39.M Csaba – Ungarsk Kampvogn

Lidt om BT-5 kampvognen
T-34 kampvogn i _propaganda-udgave_
Panservogn FAI