Køretøjer

kampvogne

Tysk kam­pvogn fra 2. Ver­den­skrig, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen

Jern­banerne under kri­gen i 1864

Mil­itær­trans­porter i 1913

Om engelske friv­il­lige motor­vogns­førere
Om engelske omnibuskom­pag­nier under Første Ver­den­skrig

Britiske lend-lease køretø­jer

35.M Ansal­do – Ungarsk Let Kam­pvogn
39.M Csa­ba – Ungarsk Kam­pvogn

Lidt om BT‑5 kam­pvog­nen
T‑34 kam­pvogn i _pro­pa­gan­da-udgave_
Panser­vogn FAI