Militærmusik

musik

Trommes­lagere fra mus­keterkom­pag­ni, Hol­stenske Infan­terireg­i­ment, 1812–14, teg­net af Chr. Wür­gler Hansen