Nyt på Hjemmesiden 2015

TILFØJELSER OG ÆNDRINGER CHAKOTEN

07/12–15 Chakotens Jule og nytår­shilsen 2015
05/12–15  Fod­folk­suni­form 1914 + Hærens­grad­stegn 1916 til­fø­jet på 1914-Gladsaxefortet
15/11–15  Nyheds­brev #8 lagt op
29/10–15 Bestyrelses siden ændret — ven­sk­ab­s­foreninger siden opdateret
26/10–15 Nyheds­brev #7/nov tilføjet
6/10–15     Nyheds­brev #6/okt rev­ideret — efterårs­ferie forslag tilføjet
6/10–15     Nyheds­brev #6/okt rev­ideret — efterårs­ferie forslag tilføjet
28/9–15    Nyhed­srev #6/okt tilføjet
23/8–15    Nyheds­brev #45/sep tilføjet
20/8–15    Kon­takt info + kon­tak­t­for­mu­la­rer lagt ind på siden
15/8–15    Menu punk­tet “Nyt på hjemmes­i­den” til­fø­jet og siden opretet
15/8–15    Nyheds­brev # 4 lagt op på siden
14/8–15    Menu punk­tet KONTAKT til­fø­jet i top-menu
( ind­hold stadig under udarbejdelse)
17/7–15    Menu struk­tur i Højre side ændret til harmonika-menu