Om brevduetjenesten i Den danske Hær

Om brevduet­jen­esten i Den danske Hær