Om engelsk kystartilleri, 1910–1940

Om engel­sk kys­tar­tilleri, 1910–1940