Om engelske enheder under felttoget i Kamerun, 1914-1916 – Del 3