Om militslederen og anarkisten Buenaventura Durruti