Opdateringer 05/04–2018

_Honveds am Don_ – Ungarsk artilleri, 1942
_Honveds der Luft_ – Det ungarske fly­vevåben i Rus­land, 1941
_Ungarische Reit­er in der Ukraine_ – Ungarske husar­er, 1941
1. (ver­stärk­te) Polizei-Panz­er-Kom­panie – en kort gen­nem­gang af dets historie
1. Polske Fald­skærms­bri­gades felttegn
1. tjekkiske panserbrigade
1_6th-Battalion-Royal-Scots-1914–1916
34th Prince Albert Victor’s Own Poona Horse
Aus der Kolonie_ Abfahrt des Expe­di­tion­sko­rps Johannes von Daressalam
Cast­ings of Prince August and others
chakoten_side_20-24
Dan­sk fod­folk 1950–1951 – Fodfolksbataljonen
Danske søof­fi­cer­suni­former i Den Store Nordiske Krig
De svenske trop­per i felt­to­get, efteråret 1813 og slaget ved Roßlau
Den røde Hærs brobygn­ings- og over­gangs­ma­teriel – Del I
Den røde Hærs brobygn­ings- og over­gangs­ma­teriel – Del 2
Den svenske hær 1939–1945 – Artilleriet
Den svenske hær 1939–1945 – Forsøg med luft­bårne enheder
Den svenske hær 1939–1945 – Infanteriet
Den svenske hær 1939–1945 – Ingeniørtropperne
Glimt af den ægyp­tiske hær 1940
Glimt af den ægyp­tiske hær under WW1
Den svenske hær 1939–1945 – Luftværnsartilleriet
Den svenske hær 1939–1945 – Pansertropperne
Den svenske marine 1939–1945 – Flåden
Den svenske marine 1939–1945 – Kystartilleriet
Det svenske fly­vevåben 1939–1945 – Oper­a­tion Räd­da Danmark
Svenske uni­former – Mod­el 1910 (1906_1903), 1923 og 1939
Den tyske Marine­di­vi­sion i 1914
Den ungarske Flodflotille
Det særlige tyske materiel og uni­formerne, under Ardenner-offensiven
Det ungarske infan­teri under Anden Verdenskrig
En usæd­van­lig forbindelse
Felt­to­get i Ital­ien – 1944
Hvad er tinpest
Luft­bårne oper­a­tioner ved Novorossiisk
madsen_i_spanien
New Zealand Rifle Brigade, 1915–1916
Oper­a­tion Räd­da Danmark
Oper­a­tionerne på Tan­ganyikasøen i novem­ber 1914
Patiala Impe­r­i­al Ser­vice Infantry, 1914–1916
Policía Mon­ta­da de Sevil­la, 1936–1937
Polske uni­former 1935 – 1945
Preussen Fan­er i det prøj­siske 1. Garde-Reg­i­ment zu Fuß
Preussiske uni­former 1864
QF 4.7‑in Field Gun
Repub­likanske styrk­er omkring Cór­do­ba, decem­ber 1936
Rex­er Auto­mat­ic Machine Gun
Roy­al Fly­ing Corps i 1914, Del 1
Roy­al Fly­ing Corps i 1914, Del 2
Rus­siske uni­former – Manchuri­et 1939
Ryt­teran­greb ved Somme, den 14. juli 1916
Schutztruppe Riv­er Cross­ing in Ger­man East Africa, c. 1910
Scot­land For Ever!
Senus­si Opstanden (1915–1917)
Senus­si Opstanden (1915–1917)_2
Slaget ved Arras 1917
Slo­vakiske mobile enhed­er i Rusland
Snipers in Com­mand Decision
Sodabrød Mod­el 1914
Sov­jetiske amfibieoperationer
Støb­n­ing af Prince August og andre
Søtrans­port af Hærens enhed­er, 1905–1939
T‑34 kam­pvogn i _propaganda-udgave_
The Bat­tle of Tan­ga – 1914 af Geof­frey Regan
The Cape Corps, 1915–1918
The King’s Shot af Jeff Dorman
The Lon­don Reg­i­ment, Ter­ri­to­r­i­al Force, ca. 1914
The Road to Bas­ra – 1914
The Swedish Army – The uni­forms worn dur­ing World War Two
The Uni­forms of the East African Rifles, c.1900
Tyrkiske enhed­er ved Suezkanalen, feb­ru­ar 1915
TYSK 13. kam­pvogns­de­tache­ment, 31. maj 1918
Tysk kam­pvogn­san­greb i 1918
Tysk organ­i­sa­tion og uni­former­ing 1914
Tyske enhed­er ved Antwer­pen i 1914, Del 1
Tyske enhed­er ved Antwer­pen i 1914, Del 2
Tyske enhed­er ved Antwer­pen i 1914, Del 3
Tyske mask­ingevær- og jægeren­hed­er, 1914
Tyske medal­jer tildelt ind­fødte sol­dater i Afri­ka, 1888–1918
Tyske panser­grenader­er – SS-Panz­er­grenadier Reg­i­ment _H_
Udgivelser fra For­laget Moritz Ruhl, Leipzig
Udklip­sark – Roy­al Navy
Under­vands­bå­den HMS M2
Ungarsk 15 cm Raketkaster 43.M
Ungarsk feltar­tilleri
Ungarsk gen­darmeri
Ungarsk luftværn­sar­tilleri
Ungarske enhed­er i Dan­mark 1944–45 – Jern­banebevogt­ning m.v.
Ungarske fald­skærm­sen­hed­er
Ungarske husaruni­former under Anden Verdenskrig
Ungarske kam­pvogne
Ungarske træn­vogne
Uni­former
Uni­former – Roy­al Naval Divi­sion, 1914 – 1918
Uni­forms
Uni­forms­beskriv­elser – Frankrig, 1916–17
Uni­form­s­planch­er – Liv­gar­den, 1915–1917
Uni­form­spostko­rt – The Lan­cashire Fusiliers, 1918
Unternehmen Albion – Die Lan­dung auf den baltischen Inseln, 1917
Unternehmen Früh­lingserwache
Vagt­skifte i Prag
Vejle Amts Rekylkorps
Zuluer, der gjorde i tjen­este i Beskyt­telse­s­trop­perne i Tysk Østafrika