04 Perioden fra 1697 til 1800 Fra svenskekrige til englandskrigene