05. Perioden fra 1800 til 1815 Slaget på Københavns red, Flådens ran og Englandskrigene