07. Perioden fra 1850 til 1864 – Mellemkrigstiden og de første panserskibe