Resinstøbning af figurer

Hvad er Resin ?

Resin er et materiale, som dannes ved at sammenblande 2 væsker (også kaldet en A- og en B- komponent). Det vil hærde som en kemisk forbindelse, når A og B kommer i kontakt med hinanden

Hvor Farligt er det ?

Fordi Resin består af Isocyanat, som afgiver giftige dampe i flydende tilstand og er i familie med diverse andre epoxy materialer – SKAL MAN – før man overhovedet starter, sikre sig, at man har følgende 3 ting til sin rådighed.

1)  Gummihandsker 

Husk også! 
Man skal ikke have de samme gummihandsker på for lang tid af gangen, da dampene fra den      sammenblandede resin med tiden også vil trænge igennem disse. Dvs. at handsker skal smides ud efter endt brug.

2) Meget! – Meget! – Vigtigt!
En god og ordentlig udluftning! – grundet de giftige dampe fra Resin mens det størkner

3) Hvis din udluftning ikke er tilstrækkelig, eller man arbejder med resin i større mængder, skal man altid bruge en åndedrætsfiltermaske
Og hvis det er virkelig slemt (Yeah Baby, we are talking safteyoutfit model “Outbreak” starring Dustin Hoffman)

Vigtigt!

Når man er færdig med at arbejde med resin, skal man huske at vaske sine hænder grundigt med varmt vand og sæbe, selv om man har haft handsker på. Brugen af opløsningsmidler til dette bør undgås.
Hvis man er uheldig at få den flydende resin på huden, er den næsten umulig at fjerne igen. Man kan komme problemet i forkøbet ved at anvende en hudcreme inden man begynder at støbe. I så fad kan sæbe eller en god håndrens klare det meste af rengøringen – ellers må resinen slides af.
Problemet er, at resin, der er hærdet på huden, limer sig fast til denne og er vandafvisende. Sæbevandet kan altså ikke komme ind mellem plastiken og huden og skille disse.
Hvis uheldet er sket, er den bedste løsning at få huden til at svede, således at der kommer vand (sved) imellem. En tur i sauna er et effektivt middel og i mangel på bedre kan 10-15 minutter med hænderne i et fad meget varmt vand også løse problemet (men det er altid bedre end at få flydende tin på fingrene!)

Hvordan støber man med resin?

Generelt støber man i resin, som man ville støbe med tin, dvs. ved at hælde det flydende støbemateriale i støbeformen, og derpå lader det hærde. Man kan derfor i de fleste tilfælde godt bruge en støbeform, som man støber tin i, til også at støbe resin med.

Man starter med at blande de to komponenter A og B sammen i et plastbæger, glas eller lignende,
Forholdet imellem dem skal i de fleste tilfælde være fifty-fifty (A 50% , B 50%) eller hvad nu fabrikanten anviser.
 

Vigtigt!

Vær omhyggelig med dosering og omrøring, da resultatet ellers er uanvendeligt.
Det er en god ide at bruge 2 injektionssprøjter (uden kanyler) (en til A og en til B) til at lave en så nøjagtig dosering som mulig. Disse kan fås på apotekerne i forskellige størrelser.
Man kan vælge at blande fyldstof i hvis man støber meget store emner. Men her vil jeg dog henvise til, hvad fabrikanten anviser i brugsanvisningen

Vigtigt!
Komponenterne A og B er følsomme overfor fugt og derfor er støbning i fugtige rum ikke muligt

Når man har rørt de 2 væsker grundigt op med hinanden, kan man enten vælge at hælde den tyndtflydende resin direkte i formen, eller hvis situationen påkræver det, at vente til resinen er af en tykkere honningagtig substans, hvilket den begynder at blive i løbet af nogle minutter efter omrøringen er påbegyndt.

Bemærk! – Den tid man har en tynd støbemasse er altså meget kort – bland derfor små portioner.      Til gengæld kan en form fyldes ad flere gange. Det er vigtigt , at man undgår, at der kommer luftbobler i resinen, hvis man vil have det bedst mulige støberesultat.

Man kan derfor ved hjælp af enten en tandstik til at lirke/prikke luftboblerne ud eller med vibrationer (f.eks. med hjælp af en rystepudser) fjerne disse luftbobler, mens væsken stadig er i en tyndt flydende tilstand. Denne procedure skal som regel gøres, når resinen lige er hældt i formen.

Når man har hældt det flydende resin i formen, skal den stå og hærde, helst i et rimeligt ventileret lokale med stuetemperatur.
Hærdningen af materialet – i modsætning til tin – skal foregå i nogle timer afhængig af temperaturen, og hvad fabrikanten foreskriver. Selv foretrækker jeg at lade det stå i 24 timer. (Så kan jeg slå tiden ihjel med at lege Jack Bauer, mens jeg venter).

 

Diverse støbeteknikker

Som ved tinstøbning har resinstøbning forskellige støbeteknikker. Og jeg vil derfor kort beskrive fire forskellige resinstøbeteknikker, jeg kender til.

Den første , som er den traditionelle og mest gængse metode for resinstøbning, er at hælde den sammenblandede væske i en åben enkelt støbeform

Den anden er at hælde den sammenblandede væske i en 2-delt støbeform som ved tinstøbning

Den tredje er at hælde den sammenblandede væske i hver sin halvdel af en 2-delt støbeform, lade det hærde en stund og derpå presse de to halvdele sammen.

Den fjerde er at hælde den sammenblandede væske i den dybeste halvdel af en 2-delt støbeform, og derpå presse de to halvdele sammen.

 

Forarbejdning af støbte emner.

Når resinen er færdighærdet afgiver den ikke flere giftige dampe. Men ved forarbejdning af materialet er dens støvpartikler lige så farlige. Så derfor anbefales det at have støvmaske på, når der files i det.

Større huller i emnet kan fyldes ud med pollyfylla eller anden spartelmasse. Hvis man skærer i det, er det vigtigt at bemærke, at det kan være et sprødt materiale, afhængig af resintypen, at arbejde med og derfor let kan flække. Men som regel er dette ikke noget problem, med mindre man arbejder med små tynde emner.

Til at binde emner med hinanden bruger man superlim eller kontaktlim

Til bemaling anvendes uden problemer almindelig hobbymaling (olie eller vandbaseret)

 

Fordele

Den lange hærdetid og resinens indledende høje viscositet gør, at støbemassen lettere kan løbe ud i alle ender og kanter af støbeformen.

Det gør, at brugen af luftkanaler i støbeformen ikke er nødvendig i så stor udstrækning som til tinstøbning ( måske i støbeteknik 4)

Man kan meget nemmere lave små tynde og komplekse emner.

Man skal ikke stå med 300 grader varmt tin

Plasticrør/stænger/dele kan støbes ind i emnet som f.eks kanonrør til et kanontårn

 

Ulemper

En fejlstøbning kan  man desværre ikke smelte om eller gendanne (med mindre det er meningen at flyet skal have en afskudt vinge)

Antallet af støbte emner på en dag er begrænset

Forkert blandingsforhold og omrøring kan give dårlige støberesultater

Kun superlim og kontaktlim kan bruges til at lime med

(og ja, det er som nævnt før – særdeles giftigt)

 

Huskeseddel

Arbejdsmaterialer:

 • Resin A og B komponent
 • Plasicrør/stænger/dele
 • Værktøj til støbning: 2 injektionssprøjter (en til A og en til B)
 • Plastbæger og lignende til omrøring (gerne med hældetud)
 • Rørepind ( gerne med en flad ende)
 • Tandstik (eller rystepudser)
 • og en eller flere støbeforme

 

Værktøj og andet til forabejdning:

 • Skalpel/hobbykniv og lignende.
 • Fil/sandpapir og lignende
 • Pollyfylla og lignende. (kun nødvendig ved dårlige afstøbninger)
 • Superlim eller kontaktlim

 Sikkerhedsudstyr:

 • Gummihandsker
 • Øjenbeskyttelse
 • Udluftning
 • Hudcreme
 • Støvmaske (Åndedrætsværn til længere/større støbninger)