The Continental Wars Society

foreign correspondantChakoten har indgået aftale med det engelske selskab The Continental Wars Society, som udgiver foreningsbladet The Foreign Correspondent, om at udveksle foreningsblade fremover.
The Continental Wars Society begyndte i 1988 som en studiegruppe i The Victorian Military Society, primært fordi gruppen havde større interesse i de kontinentale krige end i de engelske kolonikrige. Efterfølgende dannede man sit eget selskab, men bevarede et fortsat godt forhold til The Victorian Military Society. Selskabet har på indeværende tidspunkt omkring 120 medlemmer fordelt på UK, Italien, Australien og USA. Selskabet minder meget om vores, da man ud over almindeligt militærhistorisk interesserede medlemmer også har krigsspillere og figurmalere. Blandt andet har en gruppe medlemmer besøgt slagmarkerne for Treårskrigen og for 1864 og skrevet artikler om disse krige.

The Foreign Correspondent udkommer fire gange om året i henholdsvis januar, april, juli og oktober såvel i en papirudgave som elektronisk. Bladet indeholder artikler om alle aspekter af kontinental europæisk militær historie mellem årene 1815 og 1914 og skrives ligesom Chakoten primært af medlemmerne. Papirversionen af The Foreign Correspondent tilgår vor præsident, Hans Chr. Wolter, og indgår dermed på sædvanlig vis i fordelingsordningen med de øvrige blade, vi modtager fra vore søsterorganisationer.

Redaktør Ralph Weaver kan nås på email ralphcws@hotmail.com, eller per brev på:

CWS, 37 Yeading Avenue, Harrow, Middlesex HA2 9RL, UK.

Klik her for at læse The Foreign Correspondants Jubilæumsnummer.